Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – www.baros.pl

Baros z siedzibą w Berezów 76D, 26-130 Suchedniów, (dalej: „Baros”, „my”, „nas”, „nasz”) przetwarza dane osobowe swoich klientów i użytkowników strony internetowej www.baros.pl (dalej: „Strona”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Niniejsza informacja ma na celu zapewnienie Ci informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie masz prawa w związku z tym przetwarzaniem i jak możesz z nich skorzystać.

1. Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Baros z siedzibą w Berezów 76D, 26-130 Suchedniów, NIP: 6631150516 , REGON: 292776642

2. Dane osobowe przetwarzane przez nas:

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • Dane kontaktowe: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy.

 • Dane dotyczące zamówień: Informacje o produktach, które zamawiasz, historia zamówień, preferencje dotyczące dostawy.

 • Dane dotyczące płatności: Informacje o sposobie płatności, numer karty kredytowej/debetowej (nie przechowywane przez nas).

 • Dane dotyczące korzystania ze Strony: Adres IP, data i godzina dostępu do Strony, historia przeglądania, informacje o używanej przeglądarce i urządzeniu.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Składanie i realizacja zamówień: Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Obsługa klienta: Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Marketing i promocje: Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Ulepszanie Strony: Podstawa prawna: uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

 • Dostawcom usług: Firmom kurierskim, firmom płatniczym, dostawcom oprogramowania, którzy wspierają nas w prowadzeniu działalności.

 • Prawnie zobowiązane podmioty: Organom państwowym, jeśli wymaga tego prawo.

5. Okres przechowywania danych:

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Dostęp do danych: Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ich kopii.

 • Poprawianie danych: Możesz poprawić swoje dane osobowe, jeśli są nieprawidłowe.

 • Usuwanie danych: Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

 • Ograniczanie przetwarzania: Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 • Przenoszenie danych: Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Sprzeciw: Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

7. Wycofanie zgody:

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

8. Składanie wniosków:

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw lub masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami:

 • Adres: Baros, Berezów 76D, 26-130 Suchedniów

 • E-mail: biuro@baros.pl

 • Telefon:+48 41 254 42 20

9. Prawo do złożenia skargi:

Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Aktualizacja informacji:

Niniejsza informacja może ulec zmianie. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię poprzez publikację aktualnej wersji na Stronie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej strony w celu zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszych praktyk dotyczących prywatności.