Polityka Zwrotów – www.baros.pl

Baros z siedzibą w Berezów 76D, 26-130 Suchedniów, NIP: 6631150516, REGON: 292776642 (dalej: „Sprzedawca”) zapewnia Klientom prawo do zwrotu zakupionych w Sklepie internetowym www.baros.pl (dalej: „Sklep”) produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 1 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie.

 2. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć:

  • w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Baros, Berezów 76D, 26-130 Suchedniów,

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@baros.pl

 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

§ 2 Zwrot Produktu

 1. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Zwrot Produktu następuje na koszt Klienta.

 3. Produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, w stanie nieuszkodzonym, z kompletem akcesoriów i dokumentacji.

 4. Produkt powinien zostać odesłany na adres Sprzedawcy: Baros, Berezów 76D, 26-130 Suchedniów.

§ 3 Zwrot kosztów

 1. Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za Produkt, w tym koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Sprzedawca zwraca koszty dostawy, jedynie gdy Klient wybrał najtańszy, oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy.

 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na konto bankowe Klienta podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 4 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

§ 5 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży.

 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@baros.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko Klienta,

  • adres Klienta,

  • numer zamówienia,

  • opis niezgodności Produktu z umową sprzedaży,

  • żądanie Klienta.

 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 5. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną.

§ 6 Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zwrotów, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:

 • Adres: Baros, Berezów 76D, 26-130 Suchedniów

 • E-mail: biuro@baros.pl

 • Telefon: +48 41 254 42 20

Data ostatniej aktualizacji: 04 czerwca 2024